Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda Marcin Gajda

Marcin Gajda

Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej

Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej

Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej


autor: Marcin Gajda
stron: 55
oprawa: miękka
ISBN: 9788393415700
format: 10,5 x 15
cena: 11,00 zł

O książce Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej

Opracowana przez Marcina broszura może pomóc w zrozumieniu jakie są etapy rozwoju modlitwy osobistej, czym jest modlitwa kontemplacyjna, jak konkretnie podjąć zaproszenie do kontemplacji (metoda monologiczna) oraz jak utwierdzić swoje osobiste doświadczenie przez uczestnictwo w grupie modlitwy kontemplacyjnej.

Wszystko osadzone w nauce i tradycji Kościoła Katolickiego.

Broszurka dobra dla wszystkich, którzy chcą podjąć pierwsze kroki na drodze kontemplacji.

A może zainteresują Cię także te książki lub płyty?

Spis treści

Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej

  • Modlitwa kontemplacyjna
  • Modlitwa monologiczna (kontemplacja nabyta)
  • Wskazówki do modlitwy kontemplacyjnej
  • Grupy modlitwy kontemplacyjnej

Fragment książki

MODLITWA KONTEMPLACYJNA

Im więcej chcemy mówić o modlitwie, tym bardziej narażamy się na to, że powiemy źle, ponieważ życie wewnętrzne człowieka jest tajemnicą spotkania z Nieskończonym Bogiem, więc jak mówić o czymś, co jest z natury swojej osobiste i wyjątkowe? Słowa tylko komplikują tę niewyrażalną rzeczywistość. Im dojrzalsze i bardziej pogłębione życie człowieka, tym większa prostota jego modlitwy. Im głębiej się zanurzamy, tym mamy mniej do powiedzenia...

A jednak powinniśmy mówić o modlitwie, dzielić się jej doświadczeniem, a także modlić się we wspólnocie. Tradycja katolicka wyodrębnia pewne wspólne dla wszystkich etapy życia wewnętrznego. Powinniśmy czerpać z doświadczenia tych, którzy nas poprzedzali, aby wiedzieć, dokąd mamy iść, co to w ogóle znaczy „iść" oraz po to, by uniknąć pułapek, które nieprzyjaciel modlitwy zastawił na naszej drodze. Sięgając do dzieł wielkich nauczycieli i świadków modlitwy, ojców i doktorów Kościoła unikniemy subiektywizmu w życiu wewnętrznym.

Wszyscy poważni i powszechnie uznani w Kościele mistrzowie życia wewnętrznego są zgodni odnośnie do spraw najważniejszych:

  1. Nawet jeśli człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, to sam fakt, że się modli, jest już owocem działania darmowej łaski w jego wnętrzu: to Bóg pierwszy szuka i wzywa człowieka. W modlitwie wierny Bóg zawsze wychodzi pierwszy z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. Człowiek nie szukałby Boga, gdyby Ten wcześniej go nie odnalazł jako pierwszy.
  2. Celem chrześcijańskiego życia modlitwy jest zjednoczenie z Bogiem (kontemplacja wlana tajemnic wiary) i do tego zjednoczenia człowiek dochodzi poprzez wierne praktykowanie modlitwy oraz ascezę. Każdy chrześcijanin jest powołany do zjednoczenia przebóstwiającego - jest to powszechne powołanie każdego, kto chce słuchać nauki Chrystusa. Do tego zjednoczenia dochodzi się drogą oczyszczeni, i oświecenia.
  3. Owocem autentycznego życia modlitwy jest miłość Boga, która jest nierozdzielna od miłości bliźniego (a także od miłości samego siebie).
  4. Życie wewnętrzne ma swoją dynamikę i podlega rozwojowi. Jeśli człowiek podejmuje wiernie łaskę modlitwy będzie ona rozwijać się w dwóch okresach: przedkontemplacyjnym, który jest niezbędnym przygotowaniem i w okresie kontemplacyjnym, który jest niejako docelowym sposobem obcowania z Bogiem (który to „sposób" zostanie przeniesiony w wieczność).
  5. Zły duch robi wszystko, aby chrześcijanie w ogóle nie byli świadomi swego powołania, albo by uznali się za niegodnych lub zbyt słabych, by do zjednoczenia dążyć.

Prawo Murphy'ego mówi, że sprawy pozostawione samym sobie mają tendencję, aby zamieniać się ze złych na jeszcze gorsze.

Dlatego nie zwlekaj! Zainwestuj w dobrą książkę i wykorzystaj zawartą w niej wiedzę, a pchniesz swoje życie do przodu. Przejmij ster i kieruj swoje życie w dobrą stronę!

Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej

Marcin Gajda
Marcin Gajda

Książki

Śpiewniki

Na skróty

Inni dobrzy autorzy w Strefie Izajasza

Projekt i wykonanie brodex.pl